Jesteś tutaj:  Aktualności - Towarzystwo Wieniawskiego / Zmarł Maciej Jabłoński, wieloletni przewodniczący Rady Wydawniczej Dzieł Wszystkich H. Wieniawskiego

Zmarł Maciej Jabłoński, wieloletni przewodniczący Rady Wydawniczej Dzieł Wszystkich H. Wieniawskiego


 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w środę 13. września 2017 roku o godz. 15:30 zmarł w Poznaniu dr hab. Maciej Jabłoński, przez wiele lat związany z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego jako członek i przewodniczący Rady Naukowo-Wydawniczej "Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego", wydawanej wspólnie z Polskim Wydawnictwem Muzycznym.

Maciej Jabłoński (ur.1962 - zm. 13.09.2017) - doktor hab., adiunkt w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmował się estetyką i semiotyką muzyki, teorią i historią teatru operowego, metodologią muzykologii oraz krytyką muzyczną. Autor książek: "Krzysztof Meyer. Do i od kompozytora" (Poznań 1994; Krzysztof Meyer. Ein Komponistenportrait, Poznań – Koln 1998), "Muzyka jako znak" (Poznań 1999; Music as Sign, Helsinki 2010), za którą otrzymał Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich im. Ks. Hieronima Feichta, "Między ćwiartowaniem a tłumaczeniem snów. Eseje i ułamki z krytyki muzycznej" (Poznań 2011) oraz "Przeciw muzykologii wrażliwej" (Poznań 2014). Publikował w Niemczech, Czechach, Finlandii, Włoszech, USA, Słowenii i Polsce. 

Maciej  Jabłoński był redaktorem serii "Poznańskie Studia Operowe", "Res Facta Nova" (Poznań 1994 - 2010), przewodniczącym redakcji serii Prace Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Biblioteki Laboratorium Myśli Muzycznej” oraz redaktorem naczelnym rocznika "Interdisciplinary Studies in Musicology" (Poznań). W latach 2000-2015 był członkiem i przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego "Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego"  Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

W latach 1992 - 1994 Maciej Jabłoński był dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego w Poznaniu, zaś w okresie od 1999 do 2008 pełnił funkcję prezesa poznańskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich oraz sekretarza poznańskiej filii Fundacji Kultury Polskiej. Prowadził także szeroką działalność artystyczną, był dyrektorem interdyscyplinarnych festiwali „Dni Muzyki i Teatru” oraz festiwali muzyki współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, między rokiem 1994 a 2002 kierował zaś impresariatem muzycznym „Art – Power Agency”. Od 2010 roku Maciej Jabłoński prowadził ogólnopolski projekt naukowo – artystyczny „Laboratorium Myśli Muzycznej”.