Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Działalność Naukowa / Prof. dr hab. Jan Stęszewski

Prof. dr hab. Jan Stęszewski - przewodniczącyMuzykolog i etnomuzykolog. Ur. 20 kwietnia 1929, Koźmin Wielkopolski. W latach 1948-52 studiował muzykologię pod kierunkiem Adolfa Chybińskiego i Mariana Sobieskiego oraz etnografię u Eugeniusza Frankowskiego i Józefa Gajka na Uniwersytecie w Poznaniu. Ponadto w latach 1951-53 uczył się gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu.

Od 1951 do 1975 pracował w Instytucie Sztuki PAN w Poznaniu, gdzie w 1965 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Problematyka historyczna kurpiowskich pieśni (promotor Józef Michał Chomiński), a w 1994 stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1975-2000 był kierownikiem Zakładu Muzykologii w poznańskiej uczelni. Ponadto wykładał na wielu uniwersytetach w kraju i za granicą, m.in. w Warszawie, Lublinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Berlinie (Freie Universität), Getyndze i Gironie. Od 1973 prowadzi seminarium magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jan Stęszewski w latach 1969-73 był przewodniczącym Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, w latach 1973-79 prezesem ZKP, w latach 1979-99 przewodniczącym Polskiej Rady Muzycznej przy UNESCO, zaś od 1976 jest członkiem głównego komitetu i jurorem Olimpiad Artystycznych, od 1973 członkiem jury Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, a od 1981 jego przewodniczącym. Jest także członkiem rad i komitetów naukowych, m.in. Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, komitetów Polskiej Akademii Nauk: nauk etnologicznych i nauk o sztuce, Komisji Naukowej Towarzystwa im. Henryka Wieniawskiego (której jest przewodniczącym), Rady Muzealnej Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (którego był współorganizatorem, a w latach 1987-2003 także przewodniczącym), Komisji Muzykologicznej Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (w którym jest współredaktorem wydawanych przez Komisję studiów muzykologicznych oraz przewodniczącym od 1996), Rady Naukowej przy Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia (wiceprzewodniczący w latach 1994-2003). Jest także członkiem honorowym Pro Sinfoniki w Poznaniu (1976), Ostrołęckiego Towarzystwa Muzycznego im. Grażyny Bacewicz (1987), Polish Music Center przy Thornton School of Music University of Southern Kalifornia (2004).

Współpracuje z Polskim Wydawnictwem Muzycznym (jest członkiem kolegium redakcyjnego części osobowej Encyklopedii Muzycznej PWM oraz autorem wielu haseł w tejże encyklopedii), The New Grove’s Dictionary of Music and Musicians oraz Die Musik in Geschichte und Gegenwart (jest członkiem zespołu doradczego części osobowej).

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na etnomuzykologii, zwłaszcza na folklorze polskim, metodologii muzykologicznej oraz jej interdyscyplinarności, a także na historii muzyki polskiej od XVII do XX w. W 1997 ukazała się dedykowana jemu księga pamiątkowa – Contexts of Musicology, t. I i II pod redakcją Macieja Jabłońskiego, Danuty Jasińskiej i in.

Jan Stęszewski został uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1972), Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979), Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1977), Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich (1989).