Ellinor D'Melon

Ellinor D'Melon
urodziła się w Kingston na Jamajce w 2000 roku. Jest córką profesor pianistyki Olgi Marii Moraguez, i profesora sztuk plastycznych Eugenio D’Melon. W wieku czterech lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach u Faya Robothama, następnie kształciła się u prof. Steven Woodhama. W maju 2005 roku dała swój pierwszy koncert, podczas którego akompaniowała jej mama. Od roku akademickiego 2010/2011 studiuje w Reina Sofia School of Music w Madrycie pod kierunkiem prof. Zakhara Brona, kierownika Katedry Wiolinistyki.

Ellinor D'Melon jest laureatką kilku międzynarodowych konkursów skrzypcowych. W 2012 roku zdobyła pierwszą nagrodę w XII Międzynarodowych Konkursie Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie. W 2005 i 2007 roku zdobyła kilka nagród i wyróżnień w konkursach organizowanych przez Annual Association of Music Teachers na Jamajce.


[2014]
Annual Association of Music
Teachers in Jamaica