5th Competition: March-October 1980

JURY MEMBERS

Chairman: Krzysztof Penderecki (Poland)

Karen Czaczaturian (USRR)
Pierre Colombo (Switzerland)
Florian Dąbrowski (Poland) - Secretary
Wolfgang Marschner (GFR)
Krzysztof Meyer (Poland)
Ivo Petrić (Yugoslavia)


Pierre Colombo (Szwajcaria).jpg 110.97 kB Ivo Petric (Jugosławia).jpg 112.58 kB Karen Czaczaturian (ZSRR).jpg 91.04 kB Inauguracyjne posiedzenie Jury.jpg 106.93 kB

PRIZE WINNERS

Symphonic Compositions:
1st prize: Gregory William Paul Kosteck (USA)
2nd prize: Piotr Warzecha (Poland)
Avards:
Christian Misievici (Romania)
John Borstlap (Holland)

Chamber Compositions:
1st prize: -
2nd prize: Andras Borgulya (Hungary)
Avards:
Leil Visconti (Italy)
Salvador Ranieri (Argentina)
Takehito Simazu (Japan)

Andras Borgulya (Węgry) - II nagroda w grupie utworów kameralnych; na zdjęciu przyjmuje gratulacje od Krzysztofa Meyera.jpg 116.1 kB Piotr Warzecha (Polska) - II nagroda w grupie utworów symfonicznych.jpg 27.05 kB